Okresní hospodářská komora Jeseník

Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník, telefon/fax: +420 584 411 039; +420 584 409 437, mobil: +420 602 745 273, e-mail: ohk@jesenik.com (příp. ohk.jesenik@worldonline.cz), web: www.ohk.jesenik.com

www.ohk.jesenik.com
MENU

 

 

Kontaktní místa CzechPOINT rozšířila svoje služby

Další nové služby mohou od 1. ledna 2009 nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost využívat na 51 kontaktních místech Hospodářské komory České republiky (HK ČR). Na místech označených modrým logem CzechPOINT je tak možné získat například výpis bodového hodnocení z Registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z dalších podobných registrů.

Řidiči, kteří si nejsou jisti stavem svého řidičského bodového konta, obdrží na kontaktních místech CzechPOINT výpis bodového hodnocení z Registru řidičů. K získání výpisu potřebuje řidič pouze doklad totožnosti a pro jistotu i řidičský průkaz. Cena výpisu je 60 korun za každou vydanou stránku.

Firmy, které se hlásí do výběrových řízení, mohou jednodušeji získat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v případě, že jsou již v tomto seznamu registrováni. Výpis nahrazuje celou řadu dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek. K získání výpisu žadatel potřebuje sdělit IČ nebo název firmy. Cena výpisu je 90 korun za první stránku a 50 korun za druhou a každou další vydanou stránku.

Od 1. ledna 2009 rovněž kontaktní místa CzechPOINT provádějí autorizaci kontaktních osob, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. K autorizaci kontaktní osoby je potřeba doklad totožnosti a k získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy. Cena za výpis je shodná jako u předešlé služby.

Výše uvedené služby tak dále rozšířily seznam stávajících poskytovaných služeb vydávaných výpisů z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona. Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání; o výpisy z Rejstříku trestů a z Registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Od poloviny roku 2009 budou moci klienti na těchto kontaktních místech hospodářské komory rovněž využívat služby ověřování dokumentů a podpisů, které dnes poskytují pouze matriční úřady a notáři.

V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou pracovníci kontaktních míst CzechPOINT Hospodářské komory České republiky připraveni nejen vydat výpis z informačních systémů veřejné správy, ale zároveň jsou schopni pomoci v mnoha dalších směrech. Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chce klient ověřit. Pomohou mu najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dalších veřejných i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Podnikatelům jsou schopni asistovat při příjmu podání a vybavit je dalšími informacemi, které s podnikáním úzce souvisí.

Více informací naleznete na stránkách OHK Jeseník www.ohk.jesenik.com , www.komora.cz.


 

 Vydávání výpisů

NOVINKA na OHK v Jeseníku - 
vystavování výpisů z národních registrů
- již v provozu!

Dne 1.1.2008 jsme na OHK v Jeseníku zahájili provoz nové služby -

ověřování dokladů – Czech Point.

Projekt Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) má zjednodušit občanům přístup ke státu a jeho službám a umožnit jim jednoduchou a efektivní komunikaci s úřady.

Na počkání Vám rádi vystavíme tyto výpisy z národních registrů:

  • výpis z Obchodního rejstříku,
  • výpis z Živnostenského rejstříku, rozšíření služby , podání změn, založení či zrušení živnosti.
  • výpis z Katastru nemovitostí.
  • výpis z Rejstříků trestů ( jednotná cena 100 Kč )
  • výpis bodového hodnocení z Registrů řidičů
  • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • výpis z insolvenčního rejstříku
  • založení, zrušení, změnu datové schránky
  • konverze dokumentů

Dále Vám můžeme ověřit tedy legalizovat Váš podpis na dokumentech, ověřit schody opisu nebo kopie s listunou.Cena za každou započatou stránku či podpis je  30 Kč

 

 Cena: 1 strana A4 – 90,- Kč, každá další Kč 50,-.

Provozní doba: 
Pondělí – čtvrtek: 7,30 hod – 12,00 hod 13,00 - 15,30 hod 
Pátek: 8,00 hod – 15,30 hod

Adresa:

ŠKOLNÍ 54/8

790 01 Jeseník

584 411 039, 602 745 273

Na požádání lze dohodnout i individuální termín.

 

NABÍZÍME VÁM TŘÍMĚSÍČNÍ AKTUALIZACI VAŠICH VÝPISŮ Z OR, KN, RT A DORUČENÍ AŽ DO VAŠÍ FIRMY.

VAŠÍ STAROST PŘENESTE NA NÁS !!!

DÁLE VÁM NABÍZÍME KOMPLETNÍ PŘÍPRAVU DOKUMENTU NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - KONVERZI DOKUMENTU, VÝPISY Z OR A ŹR, REJSTŘÍK TRESTŮ, OVĚŘENÍ VAŠICH CERTIFIKÁTU AJ. 

 

 

 

 

 

 

Novoroční setkání členů OHK Jeseník v Priessnitzových lázních, zasedání proběhne 20.2.2019 od 15 hod.

Pozvánka

 

Ověřovatelská kancelář Czechpoint při OHK Jeseník je k 31.12.2018 zrušena.


IV. zasedání představenstva OHK Jeseník - 28.11.2018  zápis

III. zasedání představenstva OHK Jeseník - 29.10.2018  zápis


Nové prostory naleznete na ul.DUKELSKÁ 1240/27, Jeseník, budova SOŠ a SOU strojírenské a stavební .Druhé patro dveře č. 202.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu :-)


 


Představenstvo OHK Jeseník je voleno na 3 roky a bude pracovat v tomto složení:

Ing. Bořivoj Minář /Contechin s.r.o./  – předseda

Ing. Cyril Svozil /Fenix s.r.o./ – 1.místopředseda

Ing. Michal Gaube, MBA / Priessnitzovy léčebné lázně a.s. / – 2.místopředseda

Ing. Pavel Perutka /UNISTAV spol. s r.o./ – člen

Ing. Radomír Mika /STOMIX spol. s r.o./ - člen

Ing. Josef Ťulpík / Ing. Josef Ťulpík - WTC /- člen

Ing. Stanislav Klár / OSVČ /- člen

Složení dozorčí rady:

Jaroslav Berger/OSVČ/

Josef Morong /Morong -Sluko/ předseda

Samuel Ryan/OSVČ/

Jiří Kouřil / JVS spol. s r.o./

Jaroslav Hlavatý / Kovotoplast s.r.o./

více.....


 PUBLIKACE VÝZNAMNÉ FIRMY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ZÁJEMCE KE STÁHNUTÍ V pdf. zde


 

 

 

 

 

 

 

 


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies