Okresní hospodářská komora Jeseník

Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník, telefon/fax: +420 584 411 039; +420 584 409 437, mobil: +420 602 745 273, e-mail: ohk@jesenik.com (příp. ohk.jesenik@worldonline.cz), web: www.ohk.jesenik.com

www.ohk.jesenik.com
MENU

 

 

Kontaktní místa CzechPOINT rozšířila svoje služby

Další nové služby mohou od 1. ledna 2009 nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost využívat na 51 kontaktních místech Hospodářské komory České republiky (HK ČR). Na místech označených modrým logem CzechPOINT je tak možné získat například výpis bodového hodnocení z Registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z dalších podobných registrů.

Řidiči, kteří si nejsou jisti stavem svého řidičského bodového konta, obdrží na kontaktních místech CzechPOINT výpis bodového hodnocení z Registru řidičů. K získání výpisu potřebuje řidič pouze doklad totožnosti a pro jistotu i řidičský průkaz. Cena výpisu je 60 korun za každou vydanou stránku.

Firmy, které se hlásí do výběrových řízení, mohou jednodušeji získat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v případě, že jsou již v tomto seznamu registrováni. Výpis nahrazuje celou řadu dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek. K získání výpisu žadatel potřebuje sdělit IČ nebo název firmy. Cena výpisu je 90 korun za první stránku a 50 korun za druhou a každou další vydanou stránku.

Od 1. ledna 2009 rovněž kontaktní místa CzechPOINT provádějí autorizaci kontaktních osob, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. K autorizaci kontaktní osoby je potřeba doklad totožnosti a k získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy. Cena za výpis je shodná jako u předešlé služby.

Výše uvedené služby tak dále rozšířily seznam stávajících poskytovaných služeb vydávaných výpisů z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona. Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání; o výpisy z Rejstříku trestů a z Registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Od poloviny roku 2009 budou moci klienti na těchto kontaktních místech hospodářské komory rovněž využívat služby ověřování dokumentů a podpisů, které dnes poskytují pouze matriční úřady a notáři.

V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou pracovníci kontaktních míst CzechPOINT Hospodářské komory České republiky připraveni nejen vydat výpis z informačních systémů veřejné správy, ale zároveň jsou schopni pomoci v mnoha dalších směrech. Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chce klient ověřit. Pomohou mu najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dalších veřejných i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Podnikatelům jsou schopni asistovat při příjmu podání a vybavit je dalšími informacemi, které s podnikáním úzce souvisí.

Více informací naleznete na stránkách OHK Jeseník www.ohk.jesenik.com , www.komora.cz.


 

 Vydávání výpisů

NOVINKA na OHK v Jeseníku - 
vystavování výpisů z národních registrů
- již v provozu!

Dne 1.1.2008 jsme na OHK v Jeseníku zahájili provoz nové služby -

ověřování dokladů – Czech Point.

Projekt Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) má zjednodušit občanům přístup ke státu a jeho službám a umožnit jim jednoduchou a efektivní komunikaci s úřady.

Na počkání Vám rádi vystavíme tyto výpisy z národních registrů:

  • výpis z Obchodního rejstříku,
  • výpis z Živnostenského rejstříku, rozšíření služby , podání změn, založení či zrušení živnosti.
  • výpis z Katastru nemovitostí.
  • výpis z Rejstříků trestů ( jednotná cena 100 Kč )
  • výpis bodového hodnocení z Registrů řidičů
  • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • výpis z insolvenčního rejstříku
  • založení, zrušení, změnu datové schránky
  • konverze dokumentů

Dále Vám můžeme ověřit tedy legalizovat Váš podpis na dokumentech, ověřit schody opisu nebo kopie s listunou.Cena za každou započatou stránku či podpis je  30 Kč

 

 Cena: 1 strana A4 – 90,- Kč, každá další Kč 50,-.

Provozní doba: 
Pondělí – čtvrtek: 7,30 hod – 12,00 hod 13,00 - 15,30 hod 
Pátek: 8,00 hod – 15,30 hod

Adresa:

ŠKOLNÍ 54/8

790 01 Jeseník

584 411 039, 602 745 273

Na požádání lze dohodnout i individuální termín.

 

NABÍZÍME VÁM TŘÍMĚSÍČNÍ AKTUALIZACI VAŠICH VÝPISŮ Z OR, KN, RT A DORUČENÍ AŽ DO VAŠÍ FIRMY.

VAŠÍ STAROST PŘENESTE NA NÁS !!!

DÁLE VÁM NABÍZÍME KOMPLETNÍ PŘÍPRAVU DOKUMENTU NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - KONVERZI DOKUMENTU, VÝPISY Z OR A ŹR, REJSTŘÍK TRESTŮ, OVĚŘENÍ VAŠICH CERTIFIKÁTU AJ. 

 

 

 

 

 

 

 

KANCELÁŘ OHK JESENÍK JE V NOVÝCH PROSTORECH.

NOVOU KANCELÁŘ NALEZNETE NA ul.DUKELSKÁ 1240/27, Jeseník, budova Střední školy stavební a strojní.Druhé patro dveře č. 202.

OBJEDNÁVKY NA CZECHPOINT VOLEJTE NA TEL. 602 745 273, NEBO PÍSEMNĚ NA MAIL ohk@jesenik.com.

Těšíme se na Vaši návštěvu :-)


 

Veletrh pracovních příležitostí je pro Vás !

Připravujeme pro Vás jarní Veletrh pracovních příležitostí v Jeseníku termín duben 2018 .

 

Firmy se představí širokému poli zájemců. Své dovednosti budou moci předvést přímo na místě.

Přihlášky pro firmy zde

Informace pro firmy zde

Více informací získáte na telefonním čísle 602 745 273 nebo osobně v kanceláři OHK Jeseník / Dukelská 1240 / 2.patro, Jeseník


 

OHK Jeseník má nového předsedu představenstva

 

Stal se jím Ing.Bořivoj Minář.

Představenstvo OHK Jeseník je voleno na 3 roky a bude pracovat v tomto složení:

Ing. Bořivoj Minář /Contechin s.r.o./  – předseda

Ing. Cyril Svozil /Fenix s.r.o./ – 1.místopředseda

Ing. Michal Gaube, MBA / Priessnitzovy léčebné lázně a.s. / – 2.místopředseda

Ing. Pavel Perutka /UNISTAV spol. s r.o./ – člen

Ing. Radomír Mika /STOMIX spol. s r.o./ - člen

Ing. Josef Ťulpík / Ing. Josef Ťulpík - WTC /- člen

Ing. Stanislav Klár / OSVČ /- člen

Složení dozorčí rady:

Jaroslav Berger/OSVČ/

Josef Morong /Morong -Sluko/

Samuel Ryan/OSVČ/

Jiří Kouřil / JVS spol. s r.o./

Jaroslav Hlavatý / Kovotoplast s.r.o./

více.....


 PUBLIKACE VÝZNAMNÉ FIRMY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ZÁJEMCE KE STÁHNUTÍ V pdf. zde


 

 

 

 

 

 

 

 


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality