Okresní hospodářská komora Jeseník

Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník, telefon/fax: +420 584 411 039; +420 584 409 437, mobil: +420 602 745 273, e-mail: ohk@jesenik.com (příp. ohk.jesenik@worldonline.cz), web: www.ohk.jesenik.com

www.ohk.jesenik.com
MENU

ČLENSTVÍ V OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE


  • Členství v komoře a jejich orgánech je dobrovolné a nezastupitelné.
  • Členem může být podnikatelský subjekt registrovaný v ČR (právnická nebo fyzická osoba), respektující vnitřní pravidla působení OHK - statut, jednací a příspěvkový řád 
  • Člen okresní komory se automaticky stává členem HKČR.
  • Předpokladem členství je zájem na seriózním podnikání, ochotě ke spolupráci s ostatními členy, sladění vlastních a komorových zájmů a potřeb, účast na komorovém dění.
  • O přijetí za řádného člena Hospodářské komory ČR rozhoduje na základě písemné žádosti podnikatele představenstvo Okresní hospodářské komory Jeseník. Přihláška 

Výhody členství

OKAMŽITÉ VÝHODY ČLENSTVÍ

PRESTIŽ:

certifikát člena, etický kodex – použití loga člena HK ČR

INFORMACE:

pravidelně Vás informujeme o všem, co se v oblasti podnikání děje – elektronické zasílání aktualit (1x týdně), aktuální informace ve Sbírce zákonů

VZDĚLÁVÁNÍ:

s výrazným členským zvýhodněním nabízíme akce a semináře (dle typu semináře 20-40%), některé akce pro členy zcela ZDARMA

SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

pořádáme sportovní turnaje

DOTAZY, PORADENSTVÍ:

zpracujeme Vaše dotazy týkající se podnikání, příručky pro začínající podnikatele, konzultace

CZECH POINT:

● výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku,
● Katastru nemovitostí a rejstříku trestů,
● vidimace – ověřování listin,
● legalizace – ověřování podpisů

KONTAKTY:

rozšiřujeme Vaše obchodní příležitosti, organizujeme setkání s představiteli státní správy, samosprávy a mezi členskými firmami OHK Jeseník

PROPAGACE ČLENŮ:

zajistíme propagaci Vaší firmy:
– na webu OHK Jeseník v seznamu členů a na facebooku

KOMORA CZ:

bezplatné zasílání časopisu KOMORA CZ, měsíčníku HK ČR,

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZÁKONŮ

možnost připomínkování zákonů po registraci na www.komora.cz

Chceme realizovat NOVÉ AKTIVITY z Vašich podnětů!

Uvažujete o členství v Okresní hospodářské komoře Jeseníku?

KONTAKTY

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, mobil: 602 745 2738, e-mail:ohk@jesenik.com, www.ohk.jesenik.com

     
1.  Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Holouš www.akjesenik.eu kancelar@akjesenik.eu
2.  Andrušíková Gabriela, ing.               andrusikovag@seznam.cz
3.  Andrušík Jan   andrusikj@seznam.cz
4.  Antoňů Stanislava, Bc.   stanislava.antonu@seznam.cz
5.  Tomický Bořivoj   autodoprava.tomicky@tiscali.cz
6.  BUDEXPORT PRAHA a.s.   obchod@budexport.cz
7.  CONTECHIN s.r.o. www.contechin.eu minar@contechin.eu
8.  E.L.-Leas spol. s r.o.   elleas@cbox.cz
9.   FEDOROVA s.r.o.   fedorova@budexport-cz
10. FENIX s.r.o. www.fenixgroup.cz obchod@fenixgroup.cz
11. FINGER - PRO, s.r.o. www.fingerpro.cz info@fingerpro.cz
12. Jesenická vodohospodářská  společnost spol. s r.o. www.voda-jvs.cz kouril@voda-jvs.cz
13. Hvozdovská Lenka, mgr.   hvozdovska@seznam.cz
14. Klár Stanislav,ing.   stanislav.kla@seznam.cz
15. KODEX.PRO s.r.o. www.kodexpro.cz dombekova@jen.cz
16. Kuna Martin   martinkuna@tiscali.cz
17. Krzysztof Jurczyk-Primemax www.primemax.cz info@primemax.cz
18. KOVOTOPLAST s.r.o. www.kovotoplast.cz kovotoplast@jesenik.com
19. LEVITUS s.r.o.   levitus@email.cz
20. M.B.A. Finance s.r.o. www.mbaf.cz info@mbaf.cz
21. Matějovský Ivan, ing.   ivan.matejovsky@tiscali.cz
22. MODIC Line s.r.o. www.modic.cz pavel.kunovsky@modic.cz
23. MORONG-SLUKO s.r.o. www.sluko.cz jednatel@sluko.cz
24. MRC Krteček z.s. www.krtecekjesenik.cz rehovaa@seznam.cz
25. OMYA CZ s.r.o. www.omya.com/cz-cz  
26. Ondřejovická strojírna, a.s. www.ondrstroj.cz ondrstroj@ondrstroj.cz
27. Pandadis Dimitrij   dimitrij.pamdadis@seznam.cz
28. Pavlovič Jaroslav   jps@jps.cz
29. Penzion u Petra, Hledík Petr www.upetra.cz info@upetra.cz
30. Pojmonová Hana   hanipojmon@seznam.cz
31. Plastkon product s.r.o. www.plaston.cz info@plaston.cz
32. Potyš Jiří - MOVIK   movik@movik.cz
33. Priessnitzovy léčebné lázně a.s. www.priessnitz.cz info@priessnitz.cz
34. Psotka Oldřich   psotka@tiscali.cz
35. PZA KOVOSTROJ, s.r.o. www.pzakovostroj.cz pza.kovostroj@tiscali.cz
36. Reinold Manfréd www.reinold.cz reinold@reinold.cz
37. REKONS-stavební s.r.o.   rekons.staveb@seznam.cz
38. Römer Čestmír, ing.   romer@cbox.cz
39. SANATORIUM EDEL s.r.o. www.speleoterapie.cz edel@speleoterapie.cz
40. Samuel Ryan   tenis.jesenik@seznam.cz
41. Sekot René -penzion Laguna www.laguna.jeseniky.cz penzionlaguna@seznam.cz
42. Schubert Vladimír   schubert.elektro@jes.cz
43. STOMIX spol. s r.o. www.stomix.cz info@stomix.cz
44. Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební www.soje.cz info@soje.cz
45. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník www.sosjesenik.cz info@sosjesenik.cz
46. Odborné učiliště a Praktická škola Lipová-lázně www.oulipova.cz info@oulipova.cz
47. Šimaňoková Jana   ucetni.jesenik@gmail.com
48. Šos Marcel    
49. UNISTAV spol. s r.o. www.unistav.jesenik.cz info@unistavjesenik.cz
50. VELOBEL s.r.o. www.velobel.com velobel@velobel.cz
51. VIDEN PLUS a.s. www.viden.cz viden@viden.cz
52. Ing.Josef Ťulpík - WTC www.wtc-pisecna.eu tulpik@wtc-pisecna.eu
53. Přecechtěl Zdeněk   pres@iol.cz
54. Zelenka Ivan   zelenka.i@seznam.cz
55. ZETOS spol. s r.o. www.zetos.cz zetos@jen.cz
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. zasedání představenstva OHK Jeseník - 28.11.2018 pozvánka - zápis

III. zasedání představenstva OHK Jeseník - 29.10.2018 pozvánka - zápis


Nové prostory naleznete na ul.DUKELSKÁ 1240/27, Jeseník, budova SOŠ a SOU strojírenské a stavební .Druhé patro dveře č. 202.

OBJEDNÁVKY NA CZECHPOINT VOLEJTE NA TEL. 602 745 273, nebo písemně na e-mail ohk@jesenik.com.

Těšíme se na Vaši návštěvu :-)


 


Představenstvo OHK Jeseník je voleno na 3 roky a bude pracovat v tomto složení:

Ing. Bořivoj Minář /Contechin s.r.o./  – předseda

Ing. Cyril Svozil /Fenix s.r.o./ – 1.místopředseda

Ing. Michal Gaube, MBA / Priessnitzovy léčebné lázně a.s. / – 2.místopředseda

Ing. Pavel Perutka /UNISTAV spol. s r.o./ – člen

Ing. Radomír Mika /STOMIX spol. s r.o./ - člen

Ing. Josef Ťulpík / Ing. Josef Ťulpík - WTC /- člen

Ing. Stanislav Klár / OSVČ /- člen

Složení dozorčí rady:

Jaroslav Berger/OSVČ/

Josef Morong /Morong -Sluko/ předseda

Samuel Ryan/OSVČ/

Jiří Kouřil / JVS spol. s r.o./

Jaroslav Hlavatý / Kovotoplast s.r.o./

více.....


 PUBLIKACE VÝZNAMNÉ FIRMY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ZÁJEMCE KE STÁHNUTÍ V pdf. zde


 

 

 

 

 

 

 

 


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies