Okresní hospodářská komora Jeseník

Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník, telefon/fax: +420 584 411 039; +420 584 409 437, mobil: +420 602 745 273, e-mail: ohk@jesenik.com (příp. ohk.jesenik@worldonline.cz), web: www.ohk.jesenik.com

www.ohk.jesenik.com
MENU

 

 

O BURZÁCH PRÁCE A VZDĚLÁNÍ ANEB „HLEDEJTE PRÁCI TAM, KDE SKUTEČNĚ JE“
Burzy jsou společným projektem kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, hospodářských komor v Olomouckém kraji a regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Olomouci.

Základním společným cílem organizátorů je umožnit bezprostřední kontakt s regionálními zaměstnavateli a středními odbornými školami, bezprostřední sdílení aktuálních informací o situaci na trhu práce, osvěta veřejnosti a rozvoj interaktivního kariérního poradenství, propagace odvětví, oborů a profesí důležitých pro hospodářství Olomouckého kraje.

BURZY PRÁCE A VZDĚLÁNÍ NABÍZÍ

  • přehlídky významných zaměstnavatelů Olomouckého kraje
  • přehlídky středních a vysokých škol
  • bezplatnou poradenskou činnost Úřadu práce ČR, popř. i jiných organizací
  •  
  •  
  • doprovodné programy (workshopy, živé knihovny povolání, průvodcovství škol aj.)

CÍL BURZ
Cílem těchto akcí je představit klíčové regionální zaměstnavatele, seznámit veřejnost s možnostmi pracovního uplatnění různých kvalifikovaných profesí na trhu práce a pomoc žákům základních škol (příp. studentům středních a vysokých škol) při výběru vhodnho oboru studia nebo již přímo pracovního místa.

Burza je otevřena seriózním zaměstnavatelům působícím v regionu, kteří poptávají technické, řemeslné a jiné odborné profese, nebo reprezentují odvětví důležité pro region, včetně služeb.

 

ÚČAST NA BURZÁCH MŮŽE BÝT PROSPĚŠNÁ TOMU, KDO

  • hledá práci
  • zajímá se o trh práce
  • stojí před volbou povolání
  • přemýšlí nad doplněním či změnou kvalifikace

VYHLÁŠEN - GENERÁLNÍ PARTNER OHK, HLAVNÍ PARTNER OHK, PARTNER OHK

 


 

Nové prostory naleznete na ul. 28. října 891/9, Jeseník 790 01

 


 

Telefonní kontakt: +420 602 745 273

 

 E-mail: ohk@jesenik.com

 


Představenstvo OHK Jeseník je voleno na 3 roky a bude pracovat v tomto složení:

Ing. Josef Ťulpík /WTC s.r.o./  – předseda

Ing. Cyril Svozil /Fenix s.r.o./ – 1.místopředseda

Ing. Michal Gaube, MBA / Priessnitzovy léčebné lázně a.s. / – 2.místopředseda

Ing. Pavel Perutka /UNISTAV spol. s r.o./ – člen

Ing. Ladislav Wojtas / Omya CZ s.r.o. /- člen

Jaroslav Berger /Rekons stavební s.r.o./- člen

PhDr. Silvie Pernicová /SŠ gastronomie a farmářství/- člen

Složení dozorčí rady:

Mgr.Bc et Bc. Jiří Viterna, MBA, MSc /SPŠ/- předseda

Ing. Bořivoj Minář /CONTECHIN s.r.o./

Samuel Ryan/OSVČ/


 PUBLIKACE VÝZNAMNÉ FIRMY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ZÁJEMCE KE STÁHNUTÍ V pdf. zde


 

 

 

 

 

 

 

 


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies