Okresní hospodářská komora Jeseník

Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník, telefon/fax: +420 584 411 039; +420 584 409 437, mobil: +420 602 745 273, e-mail: ohk@jesenik.com (příp. ohk.jesenik@worldonline.cz), web: www.ohk.jesenik.com

www.ohk.jesenik.com
MENU

 

 

Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol a náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny.

Prezentace OHK Jeseník

Prezentace SOŠ a SOU strojírenské a stavební  

Zápis 15.2.2012 ,str.2. ,str.3

15.2.2012   


Představenstvo OHK Jeseník

I. řádné představetsvo 2.4.2012 - Zápisstr. 2 , str. 3

zpráva předsedy,zpráva ředitelky o činnosti úřadu

II.řádné představenstvo 14.5.2012 - Zápis

III.řádné představenstvo 20.9.2012 - Zápis

IV. řádné představenstvo 29.11.2012 - Zápis

Shromáždění delegátů - 14.května 2012 v HOTELU ZLATÝ CHLUM V České Vsi - Zápis

 

VYHLÁŠEN - GENERÁLNÍ PARTNER OHK, HLAVNÍ PARTNER OHK, PARTNER OHK

 


 

Nové prostory naleznete na ul. 28. října 891/9, Jeseník 790 01

 


 

Telefonní kontakt: +420 602 745 273

 

 E-mail: ohk@jesenik.com

 


Představenstvo OHK Jeseník je voleno na 3 roky a bude pracovat v tomto složení:

Ing. Josef Ťulpík /WTC s.r.o./  – předseda

Ing. Cyril Svozil /Fenix s.r.o./ – 1.místopředseda

Ing. Michal Gaube, MBA / Priessnitzovy léčebné lázně a.s. / – 2.místopředseda

Ing. Pavel Perutka /UNISTAV spol. s r.o./ – člen

Ing. Ladislav Wojtas / Omya CZ s.r.o. /- člen

Jaroslav Berger /Rekons stavební s.r.o./- člen

PhDr. Silvie Pernicová /SŠ gastronomie a farmářství/- člen

Složení dozorčí rady:

Mgr.Bc et Bc. Jiří Viterna, MBA, MSc /SPŠ/- předseda

Ing. Bořivoj Minář /CONTECHIN s.r.o./

Samuel Ryan/OSVČ/


 PUBLIKACE VÝZNAMNÉ FIRMY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ZÁJEMCE KE STÁHNUTÍ V pdf. zde


 

 

 

 

 

 

 

 


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies